Inici

Recihard som un petit grup format per tres estudiants del curs DAM (Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma) de formació professional de grau superior a l’escola PIA Santa Ana de Mataró.

A que ens dediquem en aquest projecte?

El que nosaltres fem en aquest projecte, és crear contingut d’aprenentatge i/o informatiu per a que persones que més o menys entenen o que mai han tingut contacte amb el món del hardware sàpiguen poder agrandar la vida i/o aprofitar les peces de hardware que pensin que ja no serveixen.

Això ho fem mitjançant uns vídeos informatius que ensenyen a com poder aprofitar aquestes peces de hardware. També hem posat a disposició un foro, per a que diferents usuaris es comuniquin i siguin capaços d’ajudar-se entre ells i ajudar a millorar el propi contingut de la pàgina.

Quin és el nostre objectiu amb el projecte?

El nostre objectiu és crear i promoure una xarxa de reciclatge per components de hardware antics o que ja no es vulguin o no s’utilitzen. I llavors, abans de rebutjar els components, nosaltres ensenyem a reutilitzar-los per a que siguin eficients.

Què és el que ens motiva del projecte?

La motivació que tenim a la hora de fer aquest projecte, ve del coneixement que tenim sobre la quantitat de components electrònics de hardware que es rebutgen i al desig de fer disminuir aquesta xifra, ensenyant als usuaris a reutilitzar els seus propis components o a com aprofitar components de segona mà que són perfectament funcionals i que seran destruïts en cas que no s’utilitzin.