• RAM

    En aquest video mostrarem com desmuntar una RAM d’un ordinador. Que es una RAM? La memòria principal o RAM (Random Access Memory, Memòria d’Accés Aleatori) és on l’ordinador guarda les dades dels programes que s’estan executant en aquest moment i…